ATENȚIE!

A apărut HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 cu privire la  criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate.

Pe scurt ce insemnă apariția acestui act normativ :

– definiția sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate spune ca sunt sisteme  care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor adică FOSELE ETANȘE VIDANJABILE cât și FOSELE SEPTICE ECOLOGICE care folosesc evacuarea apei uzate in câmpuri de drenaj;

– vom folosi termenul de ”fosă” pentru o mai ușoară parcurgere a problematicii actului normativ;

– ”fosele” vor putea fi construite doar cu autorizație de construcție cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991;

– fosele septice ecologice vor trebui autorizate cel puțin din punct de vedere a gospodărârii apelor și vor trebui analizate calitatea acestor ape uzate evacuate cel puțin o dată pe an;

– primăriile vor trebui în termen de 90 de zile să înfiinţeze şi să întreţina un registru de evidenţă al ”foselor”;

– proprietarii ”foselor”, in termen de 180 de zile, trebuie să se înscrie în registrul mai sus menționat;

– orice operație făcută la aceste ”fose” trebuie ulterior menționată în registrul pe care îl ține primăria;

– în vederea asigurării unei evidenţe corespunzătoare a volumelor şi locurilor de colectare, respectiv a volumelor şi locaţiilor de descărcare a apelor uzate, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare vor dota vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare GPS.

Pentru cei interesați- găsiți actul normativ la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/255779