CGMB a aprobat, în ședința din 28 aprilie 2022, hotărârea prin care se vor putea consolida și restaura imobilele monumente istorice și imobilele aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București, care nu sunt eligibile prin O.G. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. (O.G. 20/1994 vizează reabilitarea clădirilor rezidențiale de peste P+3 și minim 10 apartamente).

Prin adoptarea acestei hotărâri, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va elabora anual lista obiectivelor de investiții cuprinse în Programul Municipal de Restaurare (PMR), urmând a asigura atribuirea contractelor de cercetare, inventariere, actualizare a datelor cadastrale în cuprinsul cărților funciare, proiectare și execuție a lucrărilor de protejare, consolidare, restaurare, conservare, refuncţionalizare și punere în valoare a obiectivelor.

Solicitările pentru care se acordă contribuţie financiară din partea PMB către persoanele fizice sau juridice de drept privat, în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie, se evaluează de către un Consiliu tehnico-științific.

Criteriile de prioritizare a solicitărilor de includere în PMR:

Starea fizică a imobilului;

Amplasarea imobilului într-o zonă cu risc seismic ridicat;

Amplasarea imobilului  în zona de protecţie sau în vecinătatea unor monumente istorice;

Capacitatea solicitantului de asigurare a cofinanţării;

Funcţiunea imobilului;

Păstrarea funcţiunii declarate la momentul depunerii dosarului de evaluare;

Capacitatea solicitantului de întreţinere şi protejare a monumentului istoric ulterior execuţiei lucrărilor.

Pot fi incluse ca eligibile în PMR următoarele categorii de imobile (construcții, inclusiv fațade) de pe teritoriul Municipiului București care beneficiază de regimul juridic de protecție de monument istoric:

a) imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, a unității administrativ teritoriale sau în administrarea subunităților administrativ teritoriale, a instituțiilor sau serviciilor publice de subordonare centrală sau locală sau a persoanelor juridice de drept public;

b)  imobile aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege;

c)  imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

Finanțarea PMR se asigură pentru solicitanții persoane fizice sau juridice de drept privat de la bugetul local, prin bugetul AMCCRS, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite.

 Acum rămâne de văzut cum vor evolua inițiativele pe acest palier!

foto: Primăria București; Corina Perianu