Volumul „Toma T. SOCOLESCU: „ION MINCU, ARHITECT 1851–1912”, a apărut la Editura Academiei din inițiativa ing. Constantin Ilie și îngrijit de prof. univ. dr. arh. Sorin Vasilescu.

Ing. Constantin Ilie este cel care în ultimii ani și-a dedicat toată energia aducerii în atenția publicului, personalitatea și realizările arhitectului Toma T. Socolescu.

Considerând că este datoria sa morală de a-i publica scrierile, a atribuit acestui studiu trei merite: întâlnirea simbolică în paginile ei a celor doi arhitecți: Ion Mincu și Toma Socolescu, scoaterea din uitare a profesorului arhitect Toma T. Socolescu, realizarea ultimei dorințe a discipolului.

Monografia-album grupează studii, proiecte, interviuri, mărturii, ilustrații, evidențiind originalitatea artistului, genialitatea arhitectului și rolul avut în dezvoltarea culturii românești, conturând viața și opera arhitectului Ion Mincu în nouă capitole și numeroase ilustraţii ale proiectelor realizate de acesta.