Caru’ cu bere – o istorie de peste 130 de ani (strada Stavropoleos). Una dintre cele mai pitorelti clădiri din București…

Clădirea în care funcționează restaurantul Caru’ cu Bere a fost construită după planurile arhitectului austriac Siegfrid Kofczinsky și inaugurată în 1899.

În 1879, exista în Bucureşti berăria ”La Carul cu Bere”, înfiinţată de ardeleanul Ion Căbăşanu, unde erau angajaţi nepoţii acestuia: Ion Mircea, Gheorghe Mircea și Nicolae Mircea.

În 1897, Nicolae Mircea a achiziționat terenul din strada Stavropoleos, unde urma să fie construit ”Caru’ cu Bere”.

Ceea ce impresionează în istoria acestei… bih=juterii arhitectonice este că proiectul arhitectului Zigfried Kofsinsky a fost o realizare impresionantă, proprietarul Nicolae Mircea primind de la regele Carol I cele mai înalte distincții: Steaua României și Coroana României.

Foto: Meiloiu Monica/Redecoperim Bucureștiul