Împăratul Romanilor ~ Sibiu // Römischer Kaiser ~ Hermannstadt… O poveste impresionantă!

De la Emil Sigerus aflăm că în ziua de 7 septembrie 1895 a fost inaugurat noul hotel „La Împăratul Romanilor”: „1895 – 7.9. Das neue Hotel ‘Zum röm. Kaiser’ în der Heltauergasse wird eröffnet.“

*** Se cunoaște că în acest han a fost găzduit Iosif al II-lea al Sfântului Imperiu Roman în anul 1783, iar în cinsta acestui eveniment proprietarul hanului avea să îi schimbe numele în “Împăratul Romanilor” (“ Römischer Kaiser”).

În acest han a fost găzduit însuşi regele Suediei în 1714, în timpul periplului său beligerant din Balcani, după cum aflăm de la istoricul Răzvan Pop.

Construcția clădirii poiectată de arhitectul C.W. Friedrich Maetz(*) a fost finanțată de banca sibiana „Hermannstädter Allgemeine Sparkassa” // „Banca Generala de Economii din Sibiu”, înființată 1841. Deasupra intrării în hotelul Împăratul Romanilor se aflau monogramele băncii „Hermannstädter Allgemeine Sparkassa”: HAS. Aceleași monograme apar și pe grilajul porții de intrare în curtea imobilului din Piața Mare nr.6, clădire în care se afla începând din 1848 sediul băncii HAS(**).

Așa cum precizează istoricul Răzvan Pop, clădirea celebrului hotel (considerat a fi CEL MAI VECHI HOTEL de pe teritoriul actual al României) este construită în formă de U, cu un subsol, parter înalt, două etaje şi încă un etaj amenajat în mansardă. Clădirea este articulată prin axele de colţ, compuse pe verticală. Aceste element terminal, aflat la intersecţia străzilor Bălcescu şi Xenopol, este distinct de restul hotelului prin articularea diferită a ferestrelor, aceste fiind duble la primul etaj şi triple la al doilea şi o fereastră cu cornişă şi pervaz profilat, care apare în centrul aticului, care se desfăşoară într-un al treilea etaj delimitat printr-un brâu orizontal.

(*)Renumitul arhitect clujean C.W. Friedrich Maetz (1847-1896) a proiectat, de asemenea, clădirea str. Cetății (Harteneckgasse) nr.1, construită ca muzeu și sediu de societatea sibiană „Siebenbürgischer Vereins für Naturwissenschaften Hermannstadt” // „Societatea Ardeleană de Științe Naturale din Sibiu” și inaugurată de președintele societății, Eduard Albert Bielz, la data de 12 mai 1895.

(**)Inițiatorul înființării băncii sibiene Hermannstädter Allgemeine Sparkassa (HAS) a fost Friedrich Michael Herbert, născut la 16 mai 1802 la Cluj-Napoca ca fiu al pastorului evanghelic local. După o călătorie de studiu prin țările Europei tânărul avocat F.M. Herbert s-a întors la Sibiu unde a lucrat mai întâi ca funcționar public și mai târziu ca senator al magistratului sibian.

Potrivit informațiilor consemnate pe grupul Alt-Hermannstadt in Ansichtskarten, Fotos, Gemälden und Grafiken, la Adunarea Fondatoare a băncii „Hermannstädter Allgemeine Sparkassa” din 21 noiembrie 1841 Friedrich Michael Herbert a fost ales în unanimitate preşedintele consiliului de administraţie al băncii. După pensionarea lui Herbert în 1879 a fost ales ca succesor casierul băncii, Samuel Traugott Binder. În perioada 1883-1918 a stat la cârma băncii Sparkassa Dr. Carl Wolff, important politician și economist al sașilor transilvăneni urmat în 1919 de Hans Bergleiter. În perioada interbelică preşedintele consiliului de administraţie a fost Hans Otto Roth.

În proprietatea băncii HAS se aflau pe lângă hotelul „Împăratul Romanilor” și restaurantul cu cafenea și sală de concerte „Unicum”, baia populară „Volksbad” și Casa de amanet din Sibiu.

Banca sibiana „Hermannstädter Allgemeine Sparkassa” a reprezentat un model pentru numeroase alte bănci… și pentru românii din Sibiu care au înfiinţat prima lor bancă, „Banca Albina”, după model săsesc.

(fotografie din perioada interbelică)  Sursa foto: Alt-Hermannstadt in Ansichtskarten, Fotos, Gemälden und Grafiken