Institutul Naîional al Patimoniului face precizări privind mult-așteptata veste a punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale privind Protejarea Monumentelor Istorice – care a suscitat un normal și în același timp îmbucurător interes .

În primul rând, trebuie știut că Strategia-una extrem de necesară, este rezultatul unei munci de echipă – detaliată mai jos, cu mulțumirile de rigoare.

Reprezentanții acestei echipe extinse vor fi, de altfel, interlocutorii dumneavoastră în cele trei consultări online propuse pentru următoarele zile de Ministerul Culturii – UMP, împreună cu Institutul Național al Patrimoniului și ICEBERG PLUS SRL (compania de consultanță responsabilă cu coordonarea elaborării strategiei), după cum urmează:

1. Organizații neguvernamentale – luni 14 februarie orele 10.00 – 12.00

2. Ordinul Arhitecților din România, universități, Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională de Arheologie, asociații profesionale marți 15 februarie orele 10.00 – 12.00

3. Ministerele implicate în procesul de avizare, direcțiile județene pentru cultură, agenții și alte instituții cu atribuții în domeniu – miercuri 16 februarie orele 10.00 – 12.00

În vederea participării la aceste dezbateri este necesară o înscriere prealabilă. Persoana de contact pentru participarea la organizarea dezbaterilor este doamna Aureliana Popa, email: aureliana.popa@iceberg.plus, tel: +40748.40.73.77.

–––

Strategia supusă consultării până pe 16 februarie este realizată în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate”, cod SIPOCA 389/SMIS 115895, derulat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, proiect ce a vizat crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi, în domeniul patrimoniului cultural imobil.

Viziunea propusă de această strategie are la bază schimbarea de paradigmă ce a avut loc în domeniu, la nivel internațional, în ultimele decenii, prin care sunt recunoscute multiplele beneficii pe care patrimoniul cultural le poate aduce societății ca:

– reper fundamental al civilizației umane, al identității naționale, regionale și locale, integrat în realitatea cotidiană a societății

– motor de dezvoltare socială și economică a comunităților

– instrument de combatere a urgențelor climatice;

Documentul stabilește prioritățile de acțiune din sectorul patrimoniului cultural imobil, structurând și coordonând activitatea și indicând direcția generală, principiile, noile orientări teoretice și practice, precum și principalele soluții, într-un orizont de 10 ani.

În partea a II-a a documentului se regăsesc obiective, actiuni, rezultate, indicatori, termene de realizare, responsabili de implementare/ monitorizare și parteneri (pag.109), iar către final sunt menționate programele concrete si bugetele aferente (pg. 192).

Obiectivele strategice propuse sunt în acord cu politicile, recomandările și acordurile internaționale actuale privind protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, bazându-se în principal pe obiectivele stabilite prin trei documente strategice: Strategia COE Patrimoniu XXI, Agenda ONU 2030 și Agenda Strategică UE 2019-2024.

Cu acest context mai clar, Institutul Național al Patrimoniului invite pe cei interesați să contribuie la dezbaterea acestui document important pentru perspectivele salvgardării patrimoniului cultural imobil.

–––

Echipa de elaborare a strategiei:

Bogdan SUDITU – coordonator activitate din partea UMP

Raluca BĂRBULESCU – consultant de specialitate din partea INP

S.C. ICEBERG PLUS S.R.L.:

-Marian-Ioan ȚAȚA, specialist în elaborarea de strategii și politici publice

-Aureliana POPA, specialist în elaborarea de strategii și politici publice

-Mihaela HĂRMĂNESCU, arhitect, coordonator științific, specialist în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil

-Alexandra Stoica, arhitect, specialist în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural imobil

-Doru SARCHIS, specialist în cadastru (inginer geodez, topograf, inginer construcții civile)

-KÖLLŐ Miklós, arhitect, specialist în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural imobil

-Mihaela SIMION, arheolog

-Alina MARINESCU, urbanist

-Claudia FABIAN, inginer peisagist

-Vlad BEDROS, istoric de artă

Colaboratori:

-Alexandra HAJNŠEK, urbanist

-Ramona UNGUREANU, urbanist

-Alexandra Laura STOICA, arhitect, specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural imobil.

Fără istorie… am fi mai altfel și, cu siguranță, mai săraci. Este necesar să ne salvăm monumentele, amintirile… până nu e prea târziu!

Foto: Irinel Varga, Gabriel Ionescu, Vladimir Adtian Maftei, Vlad Zait   / Case vechi-Facebook