Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) are un nou presedinte pentru perioada 2022-2023, Radu Călin Timbuș, care îl înlocuiește pe Sorin Petre, președinte ANEVAR în ultimii doi ani.

Fiecare președinte este ales cu doi ani înainte de a prelua funcția, perioadă în care deține funcția de prim-vicepreședinte ANEVAR, participând la toate ședințele și activitățile organizației și asigurând astfel continuitatea strategiei și a relațiilor de parteneriat ale asociației. Debutul mandatului său coincide cu sărbătorirea a 30 de ani de la nașterea profesiei de evaluator în România: 1992- 2022.

„Imaginea pozitivă a asociației se datorează tuturor celor care, în ultimii 30 de ani, au pus temeliile acestei profesii în România, au promovat standardele, au transmis cunoștințele din generație în generație, celor care au monitorizat și verificat aplicarea cu bună credință și în concordanță cu toate cerințele legale aplicabile a Standardelor și recomandărilor, precum și tuturor celor care, prin propriul raționament profesional au rezolvat cu obiectivitate, transparență, profesionalism și competență obiectivele de evaluare solicitate. Ideal ar fi să avem performanță în continuitate. Consider că ideile inovatoare trebuie analizate de conducere, beneficiind de observațiile tuturor reprezentanților profesiei. Cu siguranță trendul se va păstra și inovațiile își vor face loc cu precădere în zona de informatizare și digitalizare a activităților”, spune Radu Timbuș.

Acesta a ocupat funcția de vicepreședinte – președinte al Comisiei de pregătire profesională și calificare între anii 2010-2011, 2012-2013, 2014- 2015, este lector ANEVAR din anul 2001 și a fost membru al Comisiei de Etică și Disciplină în perioada 2016-2020. În ultimii doi ani a urmărit și a participat la elaborarea strategiei Asociației din poziția de Prim- vicepreședinte în cadrul Consiliului director al ANEVAR. El a coordonat activitatea Centrului teritorial Cluj între anii 2007-2009, fiind și reprezentant zonal în CD, cunoscând încă din acea perioadă specificul activității asociației și întreaga arie de activitate a evaluatorilor. Radu Timbuș deține, de asemenea, calitatea de membru acreditat ANEVAR (MAA-EPI), specializările EPI, EBM, EI și VE (Verificator de rapoarte de evaluare) și este evaluator recunoscut la nivel European (Recognised European Valuer – REV) de către TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations). Noul președinte al ANEVAR este director științific în cadrul firmei de evaluare Eval Transilvania Consulting SRL, activitatea sa constând în principal în coordonarea și îndrumarea echipei de evaluare. El a absolvit în anul 1991 Institutul Politehnic Cluj-Napoca (actuala UTCN), cu specializarea Inginer TCM, din anul 1993 activând doar în domeniul evaluării bunurilor. Componența noului Consiliu director (cei 10 membri care alcătuiesc Consiliul director, împreună cu președintele în funcție), care îi va fi alături în următorii doi ani, este: Sorin Adrian Petre – președinte în perioada 2020-2021; Adrian Ioan Popa Bochiș – prim-vicepreședinte; Adrian Vascu – vicepreședinte – președinte al Comisiei de calificare și atestare profesională; Sorana Adina Crișan – vicepreședinte – președinte al Comisiei științifice și de standarde; Ruse Bogdan Ruse – vicepreședinte – președinte al Comisiei de evidență a membrilor; Gheorghe Vîță – vicepreședinte – președinte al Comisiei de verificare și monitorizare; Dan Ivănescu – vicepreședinte – președinte al Comisiei de relații interne și internaționale; Cristina Grigorescu – vicepreședinte – președinte al Comisiei juridice; Cristian Dumitru Dumitriu – secretar general; Mădălin Moraru – trezorier.

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociație profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

ANEVAR include aproximativ 4.000 de evaluatori autorizați persoane fizice și peste 570 de evaluatori autorizați persoane juridice. Asociația este membru al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociațiilor de Evaluatori (TEGoVA), al Asociației Mondiale a Organizațiilor de Evaluatori (WAVO), al International Institute of Business Valuers (iiBV) și membru al International Ethics Standards Coalition (IESC). Asociația a stabilit relații de cooperare și cu alte organizații profesionale de profil din întreaga lume. Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR, obligatoriu a fi aplicate în țara noastră, includ Standardele internaționale de evaluare, valabile în peste 100 de țări din toată lumea, o parte din standardele europene de evaluare a proprietăților imobiliare și standarde necesare pentru adaptarea evaluării la specificul normelor naționale.