În data de 18.02.2021, va avea loc ședința Comisiei de autorizare din cadrul
A.N.C.P.I. în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru analiza dosarelor persoanelor juridice care
solicitată autorizarea și a persoanelor fizice care solicitată autorizarea fără examinare, până la data de 10.02.2021.